Integrációs törekvéseink


 
Pálmai Csilla

Pálmai Csilla

gyógypedagógus gulyas.csilla@gmail.com
Kelemen Cintia

Kelemen Cintia

gyógypedagógus lszinti93@gmail.com
Integrációt segítő 
gyógypedagógus kollégáink tollából...

 

Hitvallásunk

Intézményünkben a befogadás alapját az inkluzív szemlélet adja - óvodapedagógusaink maximálisan elfogadóak és nyitottak az autizmus spektrum állapotban élő gyermekek felé.

Jelenleg mind a 4 többségi óvodai csoportunkba jár autizmus spektrum állapotban élő gyermek. 

 

FÖLDSZINTI FEJLESZTŐSZOBÁNK 

Mi történik,  ha bekerül többségi csoportjainkba egy autizmus spektrum állapotban élő kisgyermek? 

Intézményünkben az autizmus spektrum állapottal diagnosztizált gyermekek integrációja több színtéren is megvalósul. Ezt az óvodapedagógusokkal, pedagógiai asszisztenssel és dajkákkal szorosan együttműködve az intézmény autizmus spektrum pedagógiája szakirányos gyógypedagógusai támogatják.

Intézményünkben biztosítjuk a gyermekek számára a többségi csoportokba történő fokozatos beszoktatást, melyet lehetőség szerint az óvodapedagógusok mellett a gyógypedagógusok is tevőlegesen támogatnak. 
Miután megismerkedtek új csoportjukkal, a gyógypedagógusok felméréseit követően a gyermekek megkapják a számukra egyénre szabottan elkészített vizuális támogató eszközöket (napirend, folyamatábrák, stb.), elkészülnek az egyéni fejlesztési tervek is, melyek rövid és hosszú távú fejlesztési célokat tűznek ki.

 Egyéni illetve kiscsoportos fejlesztő foglalkozások

A csoportokba történő beszoktatás mellett a gyógypedagógusok másik feladata egyéni illetve kiscsoportos (szocio - kommunikációs képességeket fejlesztő csoportos) foglalkozások keretében, meghatározott ütemterv szerint haladva fejleszteni a gyermekeket.

A fejlesztés helyszíne egy erre a célra kialakított fejlesztőszoba amely komfortos légkört nyújt a mindennapi munkára és játékra.