Pedagógusaink 

Fenyvesiné Huller Tímea

Intézményvezető

,,Foglalkozzunk meleg, sugárzó szeretettel a gyermekekkel, s akkor ők csodára képesek. Gyermekeinket nem megvédeni kell az élet nehézségeitől, hanem alkalmassá tenni őket azok leküzdésére. ”27 éve dolgozom a Kőbányai Gesztenye Óvodában, 8. éve intézményvezetőként. Legfontosabb feladatunk, hogy a gyermekek egészséges, harmonikus, boldog és derűs légkörben töltsék óvodás éveiket. Magamtól és kollégáimtól is elvárom a megfelelő szakmai felkészültséget, mely alkalmassá tesz bennünket a pedagógusi pálya igényes műveléséhez. Vezetői hitvallásom alapját képezi a gyermekek feltétlen elfogadása és szeretete, mely már óvodapedagógusként is fontos volt számomra. Pályám kezdete óta törekszem a nevelést minél színvonalasabban és igényesebben végezni. A folyamatos megújulni tudás képessége, innováció jellemez. Pedagógiai munkám során az esztétikum, az igényesség meglétét szorgalmazom.

Berecz Julianna

Intézményvezető helyettes Fejlesztőpedagógus

”A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más, mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű.„ Berecz Julianna vagyok, fejlesztőpedagógus és az óvodánk intézményvezető helyettese. Az óvodai fejlesztőmunkám legfontosabb feladata a későbbi tanulási problémák, tanulási zavarok megelőzése, a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek problémáinak feltérképezése, illetve a felmérések eredményeire épülő, egyéni szükségleteket figyelembe vevő részképesség zavarok, beilleszkedési- és magatartás zavarok hatékony terápiájának megvalósítása. A fejlesztő foglalkozások egyénre szabott fejlesztési terv alapján, egyéni vagy kiscsoportos formában, játékos módszerekkel, gyakorlatokkal zajlanak. Munkámat nagyban segíti óvodapedagógusi, gyógypedagógusi végzettségem is. Nagy hangsúly fektetek a szülőkkel való együttműködésre, kapcsolattartásra, hiszen az igazi fejlődésben - a rendszeres fejlesztő foglalkozásokon kívül - legnagyobb szerepe a család hozzáállásának és támogatásának van. Boldog ember vagyok, hiszen azt csinálhatom, amit szeretek.

Anna néni (Dávid Anna)

Óvodapedagógus –Katica csoport

"A kisgyermek, amit hall, elfelejti, amit lát is, már inkább megjegyzi, de amiben tevékeny, ő is részt vesz, az bizonyára bevésődik az emlékezetébe." (Kodály Zoltán) Immár 41 évvel ezelőtt választottam hivatásomnak a kisgyerekek személyiségének sokoldalú fejlesztését, így iratkoztam be az Óvónőképző Szakközépiskolába majd a főiskolára. Jómagam mindig több mindenre nyitott, érdeklődő voltam. (természet, ének, mozgás, képzőművészet) Évek során a velem született adottságaimat, tapasztalataimat plusz ismeretekkel fejlesztettem, hogy minél több oldalról tudjam a rám bízott gyermekek képességeit fejleszteni, szélesíteni látókörüket. Környezettudatos óvodapedagógusként intézményünkbe, az iskolába készülő gyerekek részére tehetség műhelyt is vezetek.

Cseszka néni (Balatoni-Maróti Franciska)

Óvodapedagógus- Katica csoport

„A tanítás csak információt tölt a fejekbe, de a nevelés növel. Nem mennyiséget ad, hanem minőséget. Segít egy rózsának igazi rózsává válni. És egy gyereknek megtalálni és kibontani önmagát.” Müller PéterBalatoni-Maróti Franciska vagyok, óvodapedagógus, egy kisgyermek édesanyja. Diplomámat 2015-ben szereztem Vácott. Munkám során törekszem a szeretetteljes, nyugodt légkör megteremtésére. Fontosnak tartom a tiszta és rendezett környezetet, melynek megőrzésére a mindennapok során a gyermekekkel együtt törekszünk. Kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy a csoport tagjai elfogadják egymást, különösen, ha társuk valamiben eltér. Személyiségemmel igyekszem pozitív példát mutatni számukra.

Judit néni (Mihályi Judit)

Óvodapedagógus – Süni csoport

.„A gyermek világra nyitott lény. A simogatásra simogatással, a jókedvre jó kedvvel, tevékenységre tevékenységgel felel.” (Mérei Ferenc) Mihályi Judit, óvodapedagógus vagyok, és gyakorló nagymama. Közel 40 éve vagyok a pedagógus pályán. Kedvelt tevékenységeim közé tartozik a kézműveskedés, barkácsolás, és minden, ami a vizuális tevékenységgel kapcsolatos. Szeretem a változatos technikákat, és arra törekszem, hogy ezeket megismertessem a gyermekekkel is. Célom, hogy segítsem a rám bízott gyermekeket abban, hogy egyéni adottságaiknak, képességeiknek megfelelően fejlődve megismerhessék önmagukat, és a környező világot. Fontosnak tartom, hogy szeressék és tiszteljék a társaikat, a felnőtteket, és szüleiket. Arra törekszem, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az óvodában és minél több élménnyel, tapasztalattal gazdagodjanak.

Timi néni (Galszterné Bencsi Tímea)

Óvodapedagógus – Süni csoport

Galszterné Bencsi Tímea vagyok, óvodapedagógus, két gyermek édesanyja. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem óvodapedagógus szakon szereztem pedagógusi diplomámat. 10 éve foglalkozom gyermekekkel, de ez az idő elegendő volt arra, hogy biztosan tudjam, óvodás gyermekek nevelésével, gondozásával szeretnék foglalkozni. Hiszem, hogy a gyermekek szeretete és a feléjük irányuló türelem a legfontosabb dolgok a világon. Mindezek munkám alapját és lényegét jelentik. Célom, hogy a rám bízott gyermekek sokoldalú, érdeklődő, vidám és kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak. Szeretek itt dolgozni, mert a Kőbányai Gesztenye Óvoda rendkívül családias, jó a közösség, de ami a legfontosabb, hogy imádom a csoportomat!

Rita Néni (Szivesi Rita)

Óvodapedagógus – Méhecske csoport

“Csak attól tanulunk, akit szeretünk.” 2003-ban végeztem a Kecskeméti Főiskolán óvodapedagógusi és tanítói szakon. 2013-ban költöztünk Budapestre, itt folytattam az óvodapedagógusi munkámat. A hagyományos nevelési elvek mellett előszeretettel alkalmazom az innovatív pedagógiai módszereket is. Szeretem a kihívásokat, fontosnak tartom a szakmai fejlődést a munkám során. Célom, a csoportomba járó gyermekek óvodai életébe egy általam is képviselt életvidám, mindenre nyitott, humorral teli szemléletmódot vinni. Az óvodapedagógusi munkám mellett a legfontosabb, hogy egy életvidám, csodás kislány édesanyja vagyok.

Csilla néni (Kassai Csilla)

Óvodapedagógus – Méhecske csoport

"Minden egyes gyermek egy csoda. Ha ajtót nyitunk előttük, esélyt adunk nekik, hogy kibontakoztassák a személyiségüket, a tehetségüket. Nem kell hozzá mást tenni, csak egymásból a jót "kiszeretni.” (Böjte Csaba) Kassai Csilla vagyok, óvodapedagógus és szakvizsgázott fejlesztőpedagógus. Gyermekjóga oktató pedig 2023 óta. Immáron 10. éve dolgozom elhivatott óvó-néniként. Mindennapjaim során a meghitt, szeretetteljes légkör megteremtésére törekszem. Szeretem kiscsoportokban fejleszteni, magam köré „gyűjteni” a kicsiket, családias hangulatot teremteni. Hiszem, hogy ezek a pillanatok maradandóak, és hogy a szeretet minden bajra gyógyírt jelent. Igyekszem olyan bizalmas szeretetkapcsolatot kiépíteni, amelyben megnyugodhat minden rám bízott kisgyermek. Fontosnak tartom talpraesett, önálló kisgyermekek nevelését, önbizalmuk és képességeik sokoldalú fejlesztését.

Brigi néni (Marklné Mészáros Brigitta)

Óvodapedagógus - Pillangó csoport

Az óvónői pályafutásomat közel 33 éve kezdtem el. Kőbányán születtem, itt is lakom és ismerem az itt élő emberek életkörülményeit. Nagyon szeretek a gyermekekkel foglalkozni, látni és megtapasztalni, ahogy az évek során fejlődnek, formálódnak. Fontos számomra a környezetvédelem, az állatok, a növények gondozása, a környezeti értékek megóvása. Szeretek kertészkedni, vizuális tevékenységek során együtt alkotni a gyerekekkel, fejleszteni a kézügyességüket. Mivel gyakorlatias ember vagyok, mindenre próbálok megoldást találni, és a gyerekeket is arra próbálom ösztönözni, hogy legyenek talpraesettek, álljanak ki magukért. Ügyelünk arra, hogy ez egy szeretetteljes, biztonságot adó, óvodai csoportban valósuljon meg.

Kati néni (Temesiné Gubacsi Katalin)

Óvodapedagógus - Pillangó csoport

Óvodánk programjai, hagyományai közel állnak hozzám. Magán életemben is fontos számomra az egészséges életmód, a természet közelsége, környezetünk védelme, az emberek szeretete és tisztelete. Munkám során fontosnak tartom a szeretetteljes légkör kialakítását, a rám bízott gyerekek képességeinek, adottságainak megfelelő fejlesztését. Hiszem, hogy személyes példánkkal, kimondott szavainkkal formáljuk gyermekeink személyiségét. Szeretek itt dolgozni, mert a légkör családias, kollégáim segítőkészek, támogatóak. Szeretek a gyerekekkel együtt tevékenykedni, játszani.

Csilla (Pálmai Csilla)

Gyógypedagógus- Csoportok integrációjának/inklúziójának segítője

Pálmai Csilla vagyok, 2009-ben szereztem alapdiplomám az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán, azóta számos szerepkörben dolgoztam és gyűjtöttem szakmai tapasztalatot gyógypedagógusként. 2017 óta vagyok a Kőbányai Gesztenye Óvoda közösségének tagja, feladatom elsősorban az integrációban nevelkedő autizmusban érintett gyermekek támogatása, fejlesztésük biztosítása, az óvodapedagógusok munkájának folyamatos segítése a gyermekek harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődésének elérése érdekében. Szeretem magam képezni, tudásom folyamatosan formálom, idén januárban szereztem oklevelet autizmus spektrum pedagógiaiája szakirányon, mert elszántan hiszem, hogy a pedagógusi pálya egy olyan hivatás, amit valóban az élethosszig tartó tanulás jellemez.

Cintia (Kelemen Cintia)

Gyógypedagógus – Szivárvány csoport/ Csoportok integrációjának/inklúziójának segítője

“[...] A mások hozzáállása a kérdés. [...] A köztünk való hidak építésébe fektetett munka.”(Jim Sinclair - autizmus spektrum állapotban élő személy)- 2015 - ben végeztem gyógypedagógus alapképzésben az ELTE - Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon, ahol 2021 - ben mester képzésben okleveles gyógypedagógia - tanár képesítést is szereztem. Pályám során speciális és integráló intézményben egyaránt volt alkalmam autizmus spektrum állapotban érintett gyermekekkel foglalkozni. 2017 óta vagyok a Kőbányai Gesztenye Óvoda csapatának a tagja, autizmus spektrum pedagógiája szakirányos gyógypedagógusként igyekszem a legjobb tudásom szerint támogatni a hozzánk érkező gyermekek inkluzív szemléletű nevelését, fejlesztését. Munkám során kiemelt fontosságúnak tartom az érintett családokkal való szoros együttműködést, hiszen a kitűzött célokat csak közös munkával tudjuk elérni. Az inklúzió szívügyem - az autizmus spektrum állapotban érintett gyermekek igényeinek figyelemben tartása, igényeihez mérten a támogatás megvalósítása, óvodapedagógusaival együttműködve az állapot megértésére alapozva, napi szinten jelenik meg munkám során.

Kitti (Vajda Kitti)

Gyógypedagógus - Szivárvány csoport

Vajda Kitti vagyok autizmus spektrum pedagógiája és pszichopedagógia szakirányos gyógypedagógus. A szivárvány csoportban foglalkozom autizmusban érintett gyerekekkel. Jelenleg a BME-n tanulok számítógépes és kognitív idegtudományokat, annak érdekében, hogy még jobban megismerjem az autizmussal élő emberek gondolkodásmódját, hogy így minél hatékonyabban tudjam támogatni őket a mindennapokban. Különösen fontosnak tartom a szülőkkel való szoros kapcsolattartást, és az óvodapedagógusokkal való közös munkát. Célom, hogy a hozzánk járó gyerekeknek egyéni szükségleteik és igényeik mentén minél tartalmasabb és boldogabb óvodáskort biztosítsak, hogy az életükben egyre önállóbbak és sikeresebbek legyenek.

Betti (Iski-Kozma Bettina)

Óvodapedagógus - Szivárvány csoport

„Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni.” (Maria Montessori) 2013-ban kezdtem pedagógiai pályám. Kezdetben, mint pedagógiai asszisztens majd 2015 óta, mint óvodapedagógus kísérhetem a gyermekek mindennapjait. Fontos számomra, hogy a csoportban olyan szeretetteljes, nyugodt és elfogadó légkör vegye körbe a gyermekeket, ahol szabadon fedezhetik fel az őket körülvevő világot. Hiszem, hogy minden gyermek egy individuum és szárnyaik kibontakoztatásában mi felnőttek vagyunk a támogató, biztos háttér. Munkám mellett kislányom segít nekem a gyermeki lélek mélyebb megismerésében és abban, hogy minden napom vidámsággal teljen. Jelenleg az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Karán bővítem ismereteimet.