Bemutatkozás

Gyermekképünk 


Célunknak és feladatunknak tekintjük az óvodás gyermek anyanyelvi kultúrájának teljesebbé tételét, környezetének megismertetését, tiszteletben tartását és védelmét.

Az életben legnagyobb kincs az ember és azon belül is legdrágább érték a kisgyermek.

A szeretettel nevelt gyermek, még ha a szeme sarkában nehéz kérdések gomolyognak is, jókedvű és vidám. Igenli az életet, kíváncsi mindenre, nyitott a játékra, az új dolgokra, a kacagásra.
Minden gyermek egyedi, önálló személyiség, akire maradéktalanul figyelnünk kell, megtalálni a gyermekben rejlő képességeket, azokat fejlesszük, illetve a hátrányokat lehetőség szerint pótoljuk. Az óvoda a családi nevelés kiegészítője, a gyermek 3. életévétől aziskolába lépésig.
Nevelésünk célja az, hogy elősegítsük az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését,a gyermeki személyiség kibontakoztatását, a hátrányok csökkentését, az életkori és egyénisajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.

Valljuk, hogy a játék a gyermek számára a legfőbb élményforrás, ezen keresztül szerzett tapasztalatokat, ismereteket. A gyermek fejlődésének kulcstevékenysége, így a nevelésleghatékonyabb eszköze.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek érdeklődésére, előzetes tapasztalataira és élményeire építsünk. Minél több lehetőséget biztosítsunk a tapasztalatszerzésre, felfedezésre a kreativitásfejlesztésére. A gyermek legyen érdeklődő, mindenre kíváncsi, gondolatait, ötleteit bátran fogalmazza meg.
A gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó.

Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítéletek kibontakozásának.

Címeink: 

Pillanatképek mindennapjainkból